Anabilim Dalı

1969’dan beri Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Bölümü çerçevesinde seçmeli Yardımcı Sertifika veren Birimimiz, 1978’de İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı adı altında ilk öğrencilerini alarak, dört yıllık dil ve yazın eğitimine başlamıştır. Kurulduğu dönemlerde Bölüm olarak nitelenen Birim, 1969’dan beri Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Bölümü çerçevesinde seçmeli Yardımcı Sertifika vermekteydi. Anabilim Dalı’nın kurumlaşması için Türk uyruklu öğretim görevlilerin yetiştirilmesi amaçlanmış; bu nedenle ilk kez 1986-1987 öğretim yılında Yüksek Lisans, 1995-1996 öğretim yılındaysa Doktora Programı açılarak Anabilim Dalı’ndaki araştırma görevlilerin yetişmesi öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. 2005-2006 öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni gözetilerek hazırlanan dört yıllık lisans programı sonunda öğrencilerin C1 düzeyine ulaşabilmeleri hedeflenmektedir.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde yer alan İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları düzeyinde İtalyan dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü alanında eğitim veren bir bölümdür.

2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde açılan italyanca hazırlık programı ile Lisans programı on yarıyıldan oluşmaktadır. Eğitim öğretim yılı başlangıcında yapılan italyanca hazırlık yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerimiz hazırlıktan muaf olur ve öğrenimlerine lisans 1. sınıftan başlarlar. 

İtalyanca hazırlık programında öğrencilerimiz temel dil becerilerini kazandırmayı hedefleyen okuma, yazma ve konuşmaya yönelik dilbilgisi ve dil çalışmaları dersleri görmektedirler. Yıl sonunda yapılan hazırlık yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerimiz birinci sınıfa geçmeye hak kazanırlar.

Birinci sınıfta italyanca dilbilgisi dersinin yanı sıra dil becerileri ve İtalyan kültür tarihine yönelik dersler başlar. İkinci sınıfta dil becerileri kazanmaya yönelik dersler devam ederken kültür tarihine ek olarak edebiyat ve edebiyat eleştirisi dersleri eklenerek öğrencilerin kültürel ve entelektüel kazanımlar elde etmeleri amaçlanır.

Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise kuramsal açılımlı çeviri uygulamaları, başlangıcından günümüze İtalyan edebiyatının başlıca dönemleri, akımları ve yazarlarının ele alındığı İtalyan edebiyat tarihi, tür olarak İtalyan romanı ve öyküsünün gelişimi, günümüz postmodern kavramları bağlamında incelenen çağdaş İtalyan edebiyat metinleri, Batı dünyasında 17. yüzyıldan itibaren gelişen yazınsal eleştirinin başlıca kuramlarını tanıtıcı edebiyat eleştirisi ve eleştirel okuma çalışmaları gibi derslerle günümüzde edebiyata, sanata ve kültüre bakışı kucaklayan bir program sunmaktadır.Türkiye’nin  en saygın ve en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin çok geniş eğitim yelpazesi içinde yer alan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün bir birimini oluşturan İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın hedefi; bünyesinde İtalyan dünyasının dil, kültür ve düşünce alanlarında bilimsel araştırmaların yapıldığı saygın bir eğitim ve bilim merkezi haline gelmek, ülkemizde eksikliği hissedilen İtalyan dili, kültürü ve edebiyatını çağdaş edebiyat kuramları, disiplinlerarası eleştirel bakış açılarıyla ve çağdaş yöntemler ışığı altında incelemek, sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak.İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın misyonu; İtalyan dil, düşünce ve kültür dünyasını disiplinlerarası işbirliği temelinde araştırmak, geliştirmek ve elde edilen sonuçları Türk kültür dünyasıyla paylaşmak ve Türk öğrenci kitlesinin İtalyan dili, edebiyatı ve kültürüyle tanışmasını, edindiği bilgi birikimini işler hale getirerek mesleki anlamda da kullanabilmesini sağlamak; kültürlerin, dillerin kaynaşarak giderek globalleşen dünyada Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma durumunda İtalyan dilini, kültürünü, edebiyatını derinlemesine bilen nitelikli elemanların, kariyer yapan bilim insanlarının yetiştirilmesini sağlamak.